Проект „Трансгранично религиозно наследство“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Interreg V-A Румъния-България. Проектът се изпълнява от Фондация за регионално развитие и Крайовския университет. Проектът стартира на 8 август 2018 г. и ще приключи на 8 февруари 2020 г.

Цел на проекта

Основната цел на проект „Трансгранично религиозно наследство“ е да популяризира трансграничния регион между България и Румъния като дестинация за религиозен туризъм. Чрез изпълнение на неговите дейности, ние се стремим да създадем условия за представяне на религиозните обекти, които се намират в областите, към които проектът е насочен, и към увеличаване на броя на туристите в тези региони, чрез осъществяване на различни комуникационни и промоционални дейности.

Обхват на проекта

Настоящият проект обхваща окръзите Долж, Олт и Мехединци в Румъния и областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе в България. В двата региона около река Дунав има множество манастири и църкви, които са обект на нашата комуникационна стратегия. Проект „Трансгранично религиозно наследство“ e насочен към представители на църковни институции, туроператори и туристически агенции, потенциални туристи, които се интересуват от поклоннически туризъм и потенциални ползватели на онлайн продуктите, изработени като част от дейностите на проекта.

Основни дейности

Теренни проучвания

Между м.ноември 2018 г. и м. март 2019 г. осъществихме две теренни проучвания в България и в Румъния. Проучванията анализираха религиозното наследство и потенциала за осъществяване на поклоннически туризъм в трансграничния регион в шест области в България и в 3 окръга в Румъния.

Работни семинари

През месец април 2019 г. организирахме два съвместни семинара за разработване съвместна стратегия за популяризиране на религиозния туризъм и за диверсификация на религиозното наследство (материално и нематериално) в двата региона, както и за анализ на данните от теренните проучвания в България и в Румъния и за разработване на съвместни маршрути за поклоннически туризъм в трансграничния регион. Семинарите се проведоха в гр. Велико Търново, България и в гр.

Изработване на съвместна стратегия

Между месеците април и юли 2019 г. разработихме съвместна стратегия за популяризиране на религиозния туризъм и за диверсификация на религиозното наследство (материално и нематериално) в трансграничния регион между България и Румъния региона.

Разработване на интернет страница

През първата половина на 2019 г. разработихме този интерактивен сайт за поклонници и туристи с интерес в областта на религиозния туризъм, който включва описание на обектите за поклоннически и религиозен туризъм и описание на нематериалното религиозно наследство – съвместни празници, обичаи, практики и традиции в трансграничния регион, обхванат от проекта. 

Онлайн наръчник и мобилно приложение

Нашият румънски партньор разработи онлайн наръчник и мобилно приложение за представяне на религиозното наследство в трансграничния регион, които включват описание на обектите за религиозен туризъм, местата за настаняване в или около манастирите в трансграничния регион.

Get it on Google Play

Комуникационни дейности

Разработихме видео материали и документален филм на български, румънски и английски езици, както и брошури в пет езикови версии, които популяризират духовното наследство между България и Румъния, както и рекламен спот, който представя интернет страницата на проекта.

Проектът в социалните медии

Споделете тази страница