Свети Трифон – зарязване на лозята

Свети Трифон е роден през трети век в Мала Азия. Получил добро възпитание от родителите си той просиял и с дарбата да лекува. По неговите молитви от страшна болест се изцелила дъщеря на римски император. От двореца го изпратили със скъпи дарове, но сърцето му нямало нужда от тях и младежът ги раздал на вдовици и сираци. Много чудеса извършил още светецът, докато не бил осъден на смърт, чрез посичане с меч и приел мъченически венец.

Свети Трифон е покровител на лозарите. Виното е важна част от християнската обредност и традиция. То има централна роля и в богослужението. За българите още от езически времена лозята са част от поминъка. Сутринта на 01 февруари, след църковната служба се извършва празничния обред зарязване на лозята. Отрязват се по няколко пръчки, прекръства се лозето и се поливат корените с вино, за да даде повече плод. След ритуала се сяда на трапеза и с отрязаните пръчки се навиват трифонови венци, които се занасят в къщи пред иконата.