Рождество Христово

На 25 декември вярващите хора посрещат раждането в плът на Богочовека Иисус Христос. Когато Адам и Ева били изгонени от рая Бог обещава да им изпрати Месия, който да ги върне там. Това се изпълнява в град Витлеем, където в ясли се ражда царя юдейски. Пастири виждат ангели в небето, които им благовестят радостната вест. Една необикновено ярка звезда довежда мъдреци от изток, носещи скъпи дарове като .

Народни традици и обичаи

Коледа е един от най-изпълнените с обреди честван зимен празник. Коледарите тръгват от къщите на кмета, попа и даскала. Влизат във всяка къща, благославяйки стопаните с пожелания за здраве, плодородие, просперитет на домакина и неговото семейство – най–добри пожелания за идната Нова година. Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с вит кравай и плодове.