Proiectul ”Moștenirea religioasă transfrontalieră” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională în cadrul programului Interreg V-A România-Bulgaria. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltare Regională și de Universitatea din Craiova. Proiectul a început pe 8 august 2018 și se va încheia pe 8 februarie 2020.

Obiectivul proiectului

 Obiectivul principal al proiectului ”Moștenirea religioasă transfrontalieră” este de a populariza regiunea transfrontalieră dintre Bulgaria și România ca destinație pentru turismul religios. Prin implementarea activităților sale, ne străduim să creăm condițiile pentru prezentarea obiectivelor religioase care se află în zonele vizate de proiect pentru creșterea numărul turiștilor în aceste regiuni, prin diferite activități de comunicare și promovare.

Zona proiectului

Prezentul proiect cuprinde județele Dolj, Olt și Mehedinți din România, și regiunile Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo și Ruse din Bulgaria. În ambele zone din jurul Dunării există numeroase mănăstiri și biserici care fac obiectul strategiei noastre de comunicare.

Activități principalе

Studii pe teren

Între luna noiembrie 2018 și luna martie 2019 am efectuat două studii pe teren în Bulgaria și România. Studiile au analizat moștenirea religioasă și potențialul turismului religios în regiunea transfrontalieră din șase regiuni din Bulgaria și 3 județe din România.

Seminarii de lucru

În luna aprilie 2019, am organizat două ateliere comune pentru a realiza o strategie comună de promovare a turismului religios și de diversificare a moștenirii religioase (atât materiale cât și imateriale) în ambele regiuni, precum și de analiză a datelor din studiile de teren.

Realizare strategie comună

Între lunile aprilie și iulie 2019 am elaborat o strategie comună de promovare a turismului religios și de diversificare a moștenirii religioase (materiale și imateriale) din regiunea transfrontalieră dintre Bulgaria și România.Realizare pagină de internet

În prima jumătate a anului 2019, am realizat acest site interactiv pentru pelerini și turiștii interesați de turismul religios, care include o descriere a locurilor de pelerinaj și turism religios și o descriere a patrimoniului religios intangibil – sărbători comune, obiceiuri, practici și tradiții în zona transfrontalieră acoperită de proiect.

Ghid on-line și aplicație mobilă

Partenerul nostru român a elaborat un ghid on-line și o aplicație mobilă pentru prezentarea patrimoniului religios din regiunea transfrontalieră, care include o descriere a obiectivelor turistice religioase, a locurilor de cazare din sau din jurul mănăstirilor din regiunea transfrontalieră.

acum pe Google Play

Activități de comunicare

Am realizat materiale video și film documentar în limbile bulgară, română și engleză, precum și broșuri în cinci versiuni lingvistice care promovează patrimoniul spiritual din Bulgaria și România, precum și un spot publicitar care prezintă pagina de internet a proiectului.

Prindeți-ne cu noi pe rețelele sociale

Împărtășeste acestă pagină